24 Godziny Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa 
19 Marca od godz. 17:00 do 20 marca do godziny 16:00.

“24 Godziny Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa” zostały spisane przez Luisę Piccarretę, która je stale rozważała. (dowiedz się więcej…)

Modlitwa i rozważania trwają 24 godziny. Osoba, która chciałaby włączyć się w modlitwę wybiera jedną godzinę, do której przypisane jest jedno rozważanie, poprzedzone modlitwą wstępną. Na zakończenie odmawiana jest modlitwa końcowa.

Wybraną godzinę proszę zarejestrować w formularzu, co ułatwi nam zapewnienie modlących się w każdej z 24 godzin. Można było zapisywać się na “zakładkę”, czyli w jedną godzinę może włączyć się więcej osób. Prosimy, aby w pierwszej kolejności wybierać godziny jeszcze nie obsadzone.

Schemat modlitwy:

W wybranej przez siebie godzinie, przez jedną godzinę zegarową odmawia się:

  • Modlitwę wstępną – modlitwa przed każdą godziną (dla wszystkich godzin taka sama)
  • Modlitwę zasadniczą (dla każdej godziny inna – 24 różne rozważania dotyczące Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa)
  • Modlitwę końcową – dziękczynienie po każdej godzinie (dla wszystkich godzin taka sama)

Przykład. Wybieramy np. godzinę pierwszą (czyli od 17:00 – 18:00)

Odmawiamy więc:

(w przykładzie podano fragmenty modlitw i rozważań)

1.MODLITWA PRZED KAŻDĄ GODZINĄ (taka sama dla każdej godziny)

O Mój Panie, Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej Boskiej Obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające Serce, aby (…) Wyciągam ramiona żeby Cię objąć, kładę głowę na Twoim Sercu i zaczynam.

2. Pierwsza Godzina /modlitwa zasadnicza/

 5 do 6 po południu

Jezus żegna Swoją Najświętszą Matkę

O Niebiańska Mamo, zbliża się godzina rozstania i przychodzę do Ciebie. (…)  Gdy Jezus będzie smagany biczami, koronowany cierniami, policzkowany, przebijany gwoździami, znajdzie wszędzie razem z Twoim, również i moje, „Błogosławię Cię.”

3.DZIĘKCZYNIENIE PO KAŻDEJ GODZINIE (taka sama dla każdej godziny)

Mój uwielbiony Jezu, zawołałeś mnie w tej Godzinie Twojej Męki, abym Ci dotrzymała towarzystwa, i przybiegłam. (…) Proszę, O Jezu, przyciśnij mnie do Twojego Serca i Twoimi najświętszymi rękoma opieczętuj każdą cząstkę mojej istoty Twoim, “Błogosławię Cię”, tak, aby ode mnie do Ciebie nie płynęło nic prócz nieustannego hymnu miłości.

Długości modlitw są różne dla każdej godziny – jeżeli jest krótka rozważamy, rozmyślamy o tej konkretnej godzinie, którą wybraliśmy, przez tyle czasu, aby była pełna godzina.

*OAMDG*